maanantai 17. tammikuuta 2022

Adventtikirkon muuttumisen historia

Lataa kirjanen allaolevasta linkistä:

ADVENTTIKIRKON MUUTTUMISEN HISTORIA 

Lepääkö nykyinen Seitsemännen päivän Adventtikirkko sillä totuuden vankalla perustalla, jolle Jumala sen alussa asetti? Eräs adventistihistorioitsija lausuu adventtiliikkeen historian valossa seuraavat hätkähdyttävät sanat: ”Joko pioneerit olivat väärässä ja nykyinen kirkko on oikeassa, tai pioneerit olivat oikeassa ja nykyinen Seitsemännen Päivän Adventtikirkko on luopunut raamatullisesta totuudesta”. *

On oikeutettua siis kysyä, onko uskontomme muuttunut. Ja vielä oleellisempaa on ymmärtää muutoksen luonne. Olemmeko kansana vastaanottaneet lisää valoa vai kulkeneet kohti luopumusta?

Sisar White paljasti, miten lohikäärmeen viha kohdistuisi juuri niihin, ”jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen usko” (Ilm. 12:17). Hän sanoi:

”Sielunvihollinen on pyrkinyt tuomaan keskuuteemme sellaisen luulon, että suuren uudistuksen tulisi tapahtua Seitsemännen Päivän Adventistien keskuudessa, ja että tällaiseen reformaatioon sisältyisi uskomme pilareina olevista opeista luopuminen ja ryhtyminen uudelleenorganisoitumisen prosessiin.”
(1SM 204.2)

Adventtikirkon historiasta voimme nähdä, että tämä sielunvihollisen käynnistämä prosessi alkoi pikkuhiljaa jo sisar Whiten elinaikana. Vuonna 1905 hän kirjoitti:

”Yksi asia, joka on varma ja joka pian tullaan huomaamaan; suuri luopumus, joka on kehittymässä ja kasvamassa sekä vahvistumassa, ja joka jatkaa niin edistymistään kunnes Herra laskeutuu taivaasta käskyhuudon kuuluessa. Meidän tulee pitää tiukasti kiinni uskontokuntamme ensimmäisistä periaatteista ja kulkea eteenpäin voimasta yhä suurempaan uskoon. Meidän tulee pitää kiinni uskosta, jonka Jumalan Pyhä Henki on todeksi osoittanut aina kokemustemme varhaisimmista tapahtumista tähän hetkeen saakka.”
(Special Testimonies, Series B, no. 7, p57, 1905)

Mitään uskomme periaatteista ei siis tullut hyljätä, vaihtaa tai muuttaa, vaan tuli pitää kiinni niistä ensimmäisistä periaatteista ja uskon pilareista, jotka Jumala oli totuudessa antanut. Pidettiinkö näistä periaatteista kiinni hiipivän luopumuksen keskellä? Juuri ennen kuolemaansa sisar White lausui selkeän profetian:

”Sanon teille nyt, että kun minut lasketaan lepoon, suuria muutoksia tulee tapahtumaan…
Haluan ihmisten tietävän, että varoitin heitä täysin ennen kuolemaani.”

(25LtMs, Ms 1, 1915)

Jokainen voi nyt itse tarkastella tuota Adventtikirkon muuttumisen historiaa. Jokainen voi itse pohtia, puoltavatko hyvin dokumentoidusta historiastamme nousevat faktat ajatusta kirkkaamman valon omaksumisesta. Vai todistaako se sittenkin juuri siitä muutoksesta, jonka sielunvihollinen halusi toteuttaa adventtikansan keskuudessa ja josta Jumala profeettansa kautta monin tavoin varoitti?

Tässä kirjasessa on Adventtikirkon muutokseen liittyvät avaintapahtumat esitettynä selkeästi kronologisessa järjestyksessä. Kirjasen voi ladata tällä sivulla olevasta linkistä tai sen voi halutessaan myös tilata painettuna veloituksetta.

Muistakaamme sisar Whiten neuvo:
”Herra on julistanut, että mennyt historia tulee toistumaan päättävään työhön ryhtyessämme. Jokainen totuus, jonka Hän on viimeisille päiville antanut, on julistettava maailmalle. Jokainen Hänen perustamansa pilari on vahvistettava. Emme voi nyt astua pois siltä perustalta, jonka Jumala on asettanut… Nyt on tarpeen harjoittaa niiden miesten kokemusta, jotka alussa olivat mukana työmme perustamisessa.”
(Ms 129, 1905 , p. 3)
______

* (Jerry Moon, The Trinity, Chapter, Trinity and antitrinitarianism in Seventh-day Adventist history, p. 190)