torstai 25. maaliskuuta 2021

SEULONTA - videosarja

Kolmen Enkelin Sanoman youtube-kanava löytyy TÄÄLTÄ.

SEULONTA -videosarja käsittelee lopunajan tapahtumia Jumalan jäännöskansan näkökulmasta. Mitä sanoo Raamattu ja Profetian henki ajallemme? Tunnista aikojen merkit ja nykyinen totuus. Seisotko iankaikkisen totuuden vankalla perustalla? Valmistaudu Kristuksen tulolle!
Sarjan 10 ensimmäistä osaa on saatavilla myös kirjallisesti TÄÄLTÄ.

"Hän, joka todistaa tämän, sanoo: 'Totisesti, minä tulen pian.' Aamen, tule, Herra Jeesus!" (Ilm. 22:20).

"Lähestyessämme maailman historian loppua meidän tulee tutkia erityisesti viimeisiä päiviä koskevia ennustuksia." (TM 116)

Tämä sarja on sinulle:
-Jos uskot lukeutuvasi tai haluat kuulua niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon (Ilm. 14:12).
-Jos rakastat ajatusta, että Herramme Jeesus Kristus saapuu pian noutamaan omiaan (Ilm. 22:20).
-Jos koet, että suurin tarpeesi on täyttyä Pyhällä Hengellä ja kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen (2. Kor. 3:18).
-Jos haluat olla mukana maailmanhistorian viimeisessä päättävässä työssä käyden hengellistä sotaa Kristuksen riveissä (Ef. 6:10-18).
-Jos haluat, että nimesi on kirjoitettuna Karitsan elämänkirjaan (Ilm. 21:27).

Minkälainen sanoma julistetaan koetusajan lopulla adventtikansalle sen keskuudessa ja ketkä sitä julistavat? Otatko sanoman kuuleviin korviisi vai hylkäätkö sen? Mikä on esteenä kevätsateen vuodattamiselle?
 
 
 
Kenelle Ilmestyskirjan seurakuntasanoma Laodikealle on tarkoitettu? Koskeeko se minua vai ei? Mikä on Jumalan jäännöskansan suurin ongelma? Mitä tarkoittaa Kristuksen vanhurskauteen ja valkeisiin vaatteisiin pukeutuminen?
 
 
 

Miten pysyä hengellisesti raittiina ja valveilla Kristuksen tulon edellä? Mitä on Babylonin vihan viini, jota kaikki kansat ovat juoneet, ja miten pysyä siitä erossa? Tarkastelemme mielenkiintoisia Raamatun esikuvia liittyen Jumalan jäännöskansan koetusaikaan.
 
 
 
Raamattu kertoo, että Jeesuksen tuloon valmistautuvassa seurakunnassa on sekä viisaita että tyhmiä odottajia. Mistä voimme tietää, että me olemme juuri niitä viisaita? Mitä Jeesuksen vertaukset sekä Vanha testamentti paljastavat näistä kahdesta ihmisluokasta seurakunnassa? Mikä herättää Herran tulon viipymiseen väsähtäneet odottajat? Mitä käy tyhmille ja miksi?

Minkälainen koetus kohtaa jokaista Jeesukseen uskovaa aikana, joka johtaa Kristuksen välitystyön päättymiseen? Minkälaiset näkymät Danielin kirjan esikuvat sekä ilmestyskirjan profetiat maalaavat silmiemme eteen maailmanhistorian viimeisestä koetusajasta? Miten Jumalan kansa puhdistuu ja valmistuu kestämään suuren ahdistuksen aikana? Mitä lohtua ja rohkaisua voimme Raamatusta saada näitä pelottavalta tuntuvia tapahtumia koskien?

Ilmestyskirjan 13:14 kertoo, että pedon kunniaksi tehdään patsas. Minkälaisia ilmiöitä pedon kuvan pystyttämiseen liittyy lopun aikana?
Milloin kuvapatsaan kumartamiseen liittyvä kutsu kuuluu ja miten tämä ilmenee maailman uskonnollisella rintamalla? Todistaako hengellinen herätys ja liikehdintä kiistattomasti siitä, että Jumala silloin vuodattaa henkensä ja siunauksensa? Tarkastelemme aikamme ilmiöitä Raamatun profetioiden valossa.
 
Osa 7 - Pedon kuva ja yhteinen hyvä
Mitä tarkoittaa, että pedon kuvalle annetaan henki (Ilm. 13:15), ja mitä siitä seuraa? Mikä on tehtävämme adventtikansana ja toteutammeko sitä rohkeasti? Voiko antikristuksesta ja pedon merkistä sanoa mitään varmaa vai olisiko parempi olla hiljaa? Miten planeetastamme huolehtiminen ja yhteiseksi hyväksi toimiminen liittyy kaikkeen tähän? Tarkastelemme Raamatun profetioiden valossa aikamme ilmiöitä ja Adventtikirkon roolia näissä maailmanhistorian viimeisissä tapahtumissa. 

Osa 8 - Adventtiliike ja adventtiherätys
1800-luvun suuressa adventtiherätyksessä pieni Jumalalle uskollinen joukko vastaanotti kolmen enkelin sanoman askelma kerrallaan (Ilm. 14). Analysoimalla heidän kokemustaan, mitä voimme oppia tuosta sanomasta, jonka vastaanottamisesta jokaisen sielun kohtalo riippuu nyt lopun aikana?

Mitä kaikkia vähemmälle huomiolle jääneitä näkökulmia aiheeseen liittyy, ja kuinka ne toteutuvat vielä myös meidän aikanamme?
Meidän ei tarvitse pelätä tulevaisuutta, paitsi jos unohdamme tai kiellämme adventtikansan menneen kokemuksen Jumalan johdossa.
Tässä osassa käsittelemme adventtiherätyksessä vastaanotetut ensimmäisen ja toisen enkelien sanomat.

1800-luvun suuressa adventtiherätyksessä pieni Jumalalle uskollinen joukko vastaanotti kolmen enkelin sanoman askelma kerrallaan (Ilm. 14). Analysoimalla heidän kokemustaan, mitä voimme oppia tuosta sanomasta, jonka vastaanottamisesta jokaisen sielun kohtalo riippuu nyt lopun aikana?

Tässä osassa katsomme miten kolmannen askelman ja vastaanotetun sanoman kautta Jumala johti kansansa lujalle korokkeelle, eroon maailmasta - vahvalle perustalle. Mitä totuuksia tuohon ainoaan todelliseen perustaan sisältyy? Seisotko sinä tuolla samalla perustalla?

Meidän ei tarvitse pelätä tulevaisuutta, paitsi jos unohdamme tai kiellämme adventtikansan menneen kokemuksen Jumalan johdossa.
-On suositeltavaa katsoa SEULONTA osa 8 ensin saadakseen kokonaiskuvan kaikista kolmesta askeleesta.

Tämä jokaista ihmistä koskeva viimeinen armon sanoma on tärkein uutinen, jonka voit kuulla. Sen vastaanottamisesta riippuu ikuinen kohtalosi. Mitä ”ikuinen evankeliumi” pitää sisällään? Aihetta tarkastellaan näkökulmasta, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle, mutta joka on se kaikkein olennaisin. Tätä sanomaa sinun ei tule jättää väliin!


Viimeiseen armon sanomaan kuuluu maininta tuomiosta. Koskeeko se vain julkijumalattomia vai onko tuomiolla myös seurakunta? Mitä vaiheita tuomiossa on, ja miten selviän siitä? Mitä Jeesus itse opetti aiheesta viikunapuun ja temppelin esimerkkejä käyttäen - miten hän havainnollisti tätä Laodikealle kuuluvaa vakavaa sanomaa?
 

Mitä tarkoittaa se, että ”tuomio alkaa Jumalan huoneesta”? Miksi sanoma vanhurskasten tuomiosta on äärimmäisen vakava erityisesti jäännöskansan näkökulmasta? Miten tutkiva tuomio on sidoksissa sinetöintiin? Ketkä adventtikansasta ainoastaan tullaan sinetöimään? Tässä jaksossa syvennymme aiheeseen Hesekielin yhdeksännen luvun profetian pohjalta.

 
Mitä ovat ne iljetykset, joita seurakunnan sisällä oleva pieni jäännös huokaa ja valittaa? Miten adventtikansa herättää niillä Jumalan kiivauden sillä seurauksella, että Kristuksen kautta suotava armo ei enää koske heitä ja he jäävät ilman Jumalan sinettiä?
Hesekielin kirjan yhdeksännen luvun murheellinen profetia Jumalan omaisuuskansan tuomiosta alkaa jo luvussa kahdeksan. Tässä videossa tarkastellaan yksityiskohtaisesti, miten tuo osa profetiaa on jo käytännössä toteutunut Adventtikirkossa. ”Voi Herra, hävitätkö sinä koko Israelin jäännöksen!”
Miten tämä äärimmäisen vakava sanoma liittyy myös kristikunnan viettämään pääsiäiseen?
 
Osa 14 - Sinetöinti ja käsivarsi
Jumala sinetöi kansansa ajan lopussa ja ilman sitä vitsaukset tulevat kohtaamaan. Miten voin saada Jumalan sinetin? Miten se vertautuu pedon merkkiin? Mitä puutteellisia tai vääriä käsityksiä Jumalan sinetistä adventtikansalla yleisesti saattaa olla?
Tässä jaksossa selvitämme mikä Jumalan sinetti on, miten se sekä pedon merkki ilmenee Raamatun kuvailemalla "käsivarren" tasolla.

Osa 15 - Sinetöinti ja otsa
Jumalan sinetti painetaan ainoastaan uskovan otsaan. Mitä Raamattu kertoo niistä totuuksista, jotka sinetöidään pelastettuihin? Millä tavalla saatana tahtoo asettaa oman väärennöksensä ihmisten otsiin? Mitkä asiat ovat jääneet täysin huomiotta liittyen tähän pedon merkin osa-alueeseen? Mitä sinulle ei kerrota pedon luvusta? Mitä tuo luku 666 merkitsee käytännössä kristitylle ja kuinka voin välttyä ottamasta ”pedon nimen lukua” ylleni?
Annatko Jumalan pyhittää sinut totuudessa (Joh. 17:17)?

Miten Jumala koettelee ja seuloo adventtikansan pedon merkin pakottamisen aattona? Oletko siinä joukossa, joka vastaanotttaa koettelevan sanoman totuudet, vai siinä, joka vähättelee sitä sekä vastustaa ja hidastaa Jumalan työn etenemistä? Mitä periaatteita Raamattu ja Profetian henki paljastaa, jotta voimme varmuudella tunnistaa nämä kaksi joukkoa tänään? Kumpaan joukkoon sinä kuulut? Oletko vastaanottanut ensimmäisen enkelin sanoman, vai torjutko sen myötä toisen ja kolmannenkin sanoman?

Toinen enkeli julistaa Babylonin lankeemusta ja kukistumista. Mikä tuo ”suuri kaupunki” lopunaikana oikein on? Mitkä periaatteet muuttavat seurakunnan Babyloniksi, ja edelleen, mikä johtaa sen kukistumiseen? Mikä olennainen kysymys liittyy siihen, että meidän tulee lähteä ulos Babylonista, eli mikä on toisen enkelin sanoman ydinkysymys?


Millä tavalla ekumenia liittyy toisen enkelin sanomaan? Johtaako kirkkojen näkyvän ykseyden tavoittelu niitä totuuden perustalle vai kompromisseihin totuuden suhteen? Mitä Raamattu paljastaa sanasta ”ekumenia”, joka on kreikaksi ”oikoumene”?
Tässä jaksossa etsimme vastaukset näihin kysymyksiin sekä tarkastelemme Jumalan jäännöskansan suhdetta yhteiskristillisyyteen.
 
Kuulutko sinä varmasti Jumalan tosi seurakuntaan? Tunnistatko sen? Minkälainen kirkko se on? Nämä kysymykset ovat kriittisen tärkeitä nyt ajan lopussa, jotta tiedämme mistä lähteä ulos ja mihin mennä, sillä Jumala kutsuu kansaansa lähtemään ulos Babylonista. Etsimme näihin kysymyksiin vastaukset Raamatun varmasta sanasta.
 
 
Korporatiivinen Adventtikirkko julistaa olevansa Laodikea (Ilm. 3:14-22). Onko tämä yhtäkuin Jumalan tosi seurakunta? Onko Jumalan lopunajallinen jäännösseurakunta todellakin Laodikean tilassa ajan loppuun asti, eli sinetöidäänkö Laodikea?
Tässä jaksossa tutkimme tarkkaan Raamatun ja Profetian hengen todistuksista, mikä on korporatiivisen adventismin suhde siihen joukkoon, joka saa elävän Jumalan sinetin. Oletko valmis nöyränä kuulemaan, mitä Henki todistaa seurakunnille? Kuule Ilmestyskirjan seurakuntasanomien mitä vakavin sanoma adventtikansalle.

 
Osa 21 - Taisteleva ja voittoisa seurakunta
 
Osa 22 - Paetkaa vuorille
 
---
 
Ja lisää on tulossa...