maanantai 17. tammikuuta 2022

Totta vai Tarua

Kolmen Enkelin Sanoman youtube-videokanava löytyy TÄÄLTÄ.


TOTTA VAI TARUA -videosarja käsittelee erilaisia kristikunnassa esiintyviä väittämiä Raamatun ilmoituksen valossa. Jotta emme ajelehtisi kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä, meidän tulee kuulla Raamatun neuvot:

”Mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää.” (1. Tess. 5:21 )
”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on.” (1. Kor. 4:6)
”’Pysykää laissa ja todistuksessa!’ Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole.” (Jes. 8:20)
”He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin.” (Apt. 17:11)

”Ihmisiä opetetaan vastaanottamaan Raamatun opetukset sellaisina, kuin kirkko on ne selittänyt, ja on tuhansia, jotka eivät uskalla uskoa mitään, mikä on ristiriidassa heidän uskontunnustuksensa tai heidän seurakunnassaan vakiintuneen opetuksen kanssa, olipa kysymys miten selvästä Raamatun ilmoituksesta tahansa.
--
Jos ihmiset ottaisivat Raamatun sanan sellaisenaan eikä olisi vääriä opettajia johtamassa harhaan ja hämmentämässä, suoritettaisiin työ, joka tuottaisi iloa enkeleille ja johtaisi Kristuksen omien joukkoon tuhansia, jotka nyt vaeltavat harhateillä.”
(EGW, Suuri taistelu, 8AO 104, 106)

TOTTA VAI TARUA

Osa 1 - Rakkaus todistaa kolminaisuuden?

"Jumala on rakkaus, joten hänen täytyy olla kolme persoonaa", sanovat monet teologit.
Onko tämä Raamatun ilmoitus asiasta? Videolla tarkastellaan nk. rakkaus-argumenttia. Kestääkö se Jumalan sanan valossa?Osa 2 - Elohim monikkojumala?

Vanhan testamentin ”jumalaa” merkitsevä sana ”elohim” on kirjoitusasultaan monikkomuotoinen. Pitääkö tämä sisällään vihjeen Jumalan sisäisen olemuksen monikollisuudesta? Mitä sinulle jätetään kertomatta asiaan liittyen? Mitä sanoo heprean kielioppi sekä Raamatun todistus?


Osa 3 - Monogenes - ainutsyntyinen?

Onko Kristus todellinen Jumalan ainutsyntyinen poika, kuten Raamattu todistaa? Vai pitäisikö tämän ymmärtää tarkoittavan ”ainutlaatuista, vertauskuvallista Poikaa”, kuten teologit opettavat? Onko tällä mitään merkitystä evankeliumin kannalta?
Onko Adventtikirkon virallinen opetus Jumalan Pojasta sopusoinnussa evankeliumin kanssa? Näe ja kuule itse, kuinka suositut adventistiteologit kiistävät evankeliumin ydintotuuden ja kieltävät Herransa Jeesuksen Kristuksen.

Osa 4 - Lähetyskäsky todistaa kolminaisuuden?

Jeesus käski kastaa ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Tätä Matt. 28:19 sanamuotoa pidetään Raamatun parhaana todisteena kolminaisuusopin puolesta. Mutta onko se selvä todistus? Ilmoittaako tuo jae nk. "kolmiyhteisen Jumalan"?
Videolla tutkimme Raamatun sanan valossa tarkasti lähetyskäskyn merkitystä. Miten sen merkitys tulisi ymmärtää kasteen kannalta? Mitä Jeesus todella tarkoitti lähettäessään opetuslapset maailmaan? Miten Raamattu itse selittää tuon jakeen? Onko olemassa jotakin, mitä sinulle ei kerrota tuohon jakeeseen liittyen?

Osa 5 - Sielu on kuolematon?
Onko ihmisellä ”kuolematon sielu”? Mitä Raamattu opettaa kuolemasta sekä elämästä? Katsomme tähän tärkeään ja erittäin mielenkiintoiseen aiheeseen puhtaasti Jumalan Sanan pohjalta.
Tällä videolla emme pelkästään katso pintapuolisesti muutamia jakeita, vaan pureudumme syvällisesti kuolemattomuuden ja ikuisen elämän totuuden periaatteisiin. Annamme myös Raamatun määrittää sanan ”sielu”. Saamme varman ja selvän vastauksen kysymykseeen, mikä on alkuperä opille kuolemattomasta sielusta.

Osa 6 - Ylösnousemus tapahtuu kuollessa?
Siirtyvätkö ihmiset heti kuollessaan joko taivaan autuuteen tai helvetin tuleen? Jos näin on, niin mitä ylösnousemus sitten merkitsee - mihin ruumiin ylösnousemusta tarvitaan ja milloin se tapahtuu?
Onko ristin ryöväri jo paratiisissa? Mitä tarkoitaa, että Jeesus hengessä ”saarnasi vankeudessa oleville hengille”?
Tällä videolla annamme yksin Raamatun todistaa totuus ylösnousemuksesta. Syvennymme myös siihen, mihin ylösnousemus perustuu, jotta voimme selvästi ymmärtää Jumalan Sanan periaatteet elämästä ja kuolemasta. Onko ylösnousemuksia enemmän kuin yksi? Mikä on totuus ylösnousemuksesta evankeliumin valossa?

Osa 7 - Ikuinen piina helvetissä?
Eräät Raamatun vahvimmat kielikuvat liittyvät helvetin tuliseen järveen ja ”ikuisen tulen rangaistukseen”. Tuomitaanko jumalattomat kärsimään sammumattomassa tulessa, tuskassa ja piinassa, aina ja ikuisesti halki tulevien aikakausien? Minkälainen Jumala näin toimii?
Mitä Raamatun sanat, kuten ”gehenna” ja ”hades” merkitsevät? Mitä Raamattu ilmoittaa helvetin tulen ajasta ja paikasta? Missä se on?
Tarkastelemme Raamatun kokonaisilmoituksen valossa myös vertausta rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Siirtyvätkö kuolleiden sielut joko Abrahamin ”poveen” tai helvetin liekkeihin? Mikä on ”toinen kuolema” ja totuus helvetistä?

Osa 8 - Sapatti on juutalaisille?

Koskeeko sapatti vain juutalaisia tai muinaista Israelia? Mitä seitsemännen päivän "pyhittäminen ja siunaaminen" ylipäätään tarkoittaa? Mitä Vapahtajamme itse ilmoittaa siitä, ketä varten sapatti on?

Rikkoiko Jeesus sapattia julistautuessaan "sapatin herraksi?"  Mistä sapatti muistuttaa ihmisiä sekä vanhassa että uudessa liitossa? Voiko sen merkitys vanhentua ja hankkiutuiko Kristus siitä eroon ristillä? Voiko sunnuntailla olla samaa merkitystä, kuin mitä Jumalan Sana sapatille antaa? Onko päivällä edes väliä?
Tällä videolla katsomme Raamatun ehdottoman varmat vastaukset näihin tärkeisiin kysymyksiin, jotka tulevat nousemaan lopunajan viimeisten tapahtumien suureksi koetinkiveksi.

Osa 9 - Mikael on Jeesus Kristus?

Onko Jeesus Kristus Raamatun mainitsema arkkienkeli Mikael, vai tekisikö sellainen tulkinta hänestä luodun olennon? Mitä Jumalan sana oikein paljastaakaan Mikaelin identiteetistä ja tehtävästä?

Tämä mielenkiintoinen aihe kytkeytyy pintaa syvemmältä Raamatun keskeisimpiin totuuksiin sekä paljastaa maailmankaikkeuden suurimman henkien välisen taistelun todelliset syyt. Käsittelemme videolla kaikki Raamatun Mikael-tekstit kontekstissaan ja Jumalan Sanan kokonaisvalossa.

- - -

Ja lisää on tulossa...Adventtikirkon muuttumisen historia

Lataa kirjanen allaolevasta linkistä:

ADVENTTIKIRKON MUUTTUMISEN HISTORIA 

Lepääkö nykyinen Seitsemännen päivän Adventtikirkko sillä totuuden vankalla perustalla, jolle Jumala sen alussa asetti? Eräs adventistihistorioitsija lausuu adventtiliikkeen historian valossa seuraavat hätkähdyttävät sanat: ”Joko pioneerit olivat väärässä ja nykyinen kirkko on oikeassa, tai pioneerit olivat oikeassa ja nykyinen Seitsemännen Päivän Adventtikirkko on luopunut raamatullisesta totuudesta”. *

On oikeutettua siis kysyä, onko uskontomme muuttunut. Ja vielä oleellisempaa on ymmärtää muutoksen luonne. Olemmeko kansana vastaanottaneet lisää valoa vai kulkeneet kohti luopumusta?

Sisar White paljasti, miten lohikäärmeen viha kohdistuisi juuri niihin, ”jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen usko” (Ilm. 12:17). Hän sanoi:

”Sielunvihollinen on pyrkinyt tuomaan keskuuteemme sellaisen luulon, että suuren uudistuksen tulisi tapahtua Seitsemännen Päivän Adventistien keskuudessa, ja että tällaiseen reformaatioon sisältyisi uskomme pilareina olevista opeista luopuminen ja ryhtyminen uudelleenorganisoitumisen prosessiin.”
(1SM 204.2)

Adventtikirkon historiasta voimme nähdä, että tämä sielunvihollisen käynnistämä prosessi alkoi pikkuhiljaa jo sisar Whiten elinaikana. Vuonna 1905 hän kirjoitti:

”Yksi asia, joka on varma ja joka pian tullaan huomaamaan; suuri luopumus, joka on kehittymässä ja kasvamassa sekä vahvistumassa, ja joka jatkaa niin edistymistään kunnes Herra laskeutuu taivaasta käskyhuudon kuuluessa. Meidän tulee pitää tiukasti kiinni uskontokuntamme ensimmäisistä periaatteista ja kulkea eteenpäin voimasta yhä suurempaan uskoon. Meidän tulee pitää kiinni uskosta, jonka Jumalan Pyhä Henki on todeksi osoittanut aina kokemustemme varhaisimmista tapahtumista tähän hetkeen saakka.”
(Special Testimonies, Series B, no. 7, p57, 1905)

Mitään uskomme periaatteista ei siis tullut hyljätä, vaihtaa tai muuttaa, vaan tuli pitää kiinni niistä ensimmäisistä periaatteista ja uskon pilareista, jotka Jumala oli totuudessa antanut. Pidettiinkö näistä periaatteista kiinni hiipivän luopumuksen keskellä? Juuri ennen kuolemaansa sisar White lausui selkeän profetian:

”Sanon teille nyt, että kun minut lasketaan lepoon, suuria muutoksia tulee tapahtumaan…
Haluan ihmisten tietävän, että varoitin heitä täysin ennen kuolemaani.”

(25LtMs, Ms 1, 1915)

Jokainen voi nyt itse tarkastella tuota Adventtikirkon muuttumisen historiaa. Jokainen voi itse pohtia, puoltavatko hyvin dokumentoidusta historiastamme nousevat faktat ajatusta kirkkaamman valon omaksumisesta. Vai todistaako se sittenkin juuri siitä muutoksesta, jonka sielunvihollinen halusi toteuttaa adventtikansan keskuudessa ja josta Jumala profeettansa kautta monin tavoin varoitti?

Tässä kirjasessa on Adventtikirkon muutokseen liittyvät avaintapahtumat esitettynä selkeästi kronologisessa järjestyksessä. Kirjasen voi ladata tällä sivulla olevasta linkistä tai sen voi halutessaan myös tilata painettuna veloituksetta.

Muistakaamme sisar Whiten neuvo:
”Herra on julistanut, että mennyt historia tulee toistumaan päättävään työhön ryhtyessämme. Jokainen totuus, jonka Hän on viimeisille päiville antanut, on julistettava maailmalle. Jokainen Hänen perustamansa pilari on vahvistettava. Emme voi nyt astua pois siltä perustalta, jonka Jumala on asettanut… Nyt on tarpeen harjoittaa niiden miesten kokemusta, jotka alussa olivat mukana työmme perustamisessa.”
(Ms 129, 1905 , p. 3)
______

* (Jerry Moon, The Trinity, Chapter, Trinity and antitrinitarianism in Seventh-day Adventist history, p. 190)